meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 สัมภาษณ์ : นักมาตรวิทยาคว้าทุนงานวิจัยระดับโลก [8 ก.ย.57]
ทำไมต้องวิเคราะห์รูปฟอร์มของธาตุ [8 ก.ย.57]
มาทำความรู้จักเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมกัน[8 ก.ย.57]
วันมาตรวิทยาโลก 2557 [8 ก.ย.57]
บทความจาก STKC
การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดปริมาณน้ำมันดิน[11 ก.ย.57]
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย [11 ก.ย.57]
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเนื้อเงาะเป็นเงาะแผ่นและเยลลี่เงาะ [11 ก.ย.57]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการแพร่กระจายภายใต้สุญญากาศ[ [11 ก.ย.57]
บทความของ สสท.
13 อัตราเร็ว / ลักษณะของสติ [10 ก.ย.57]
75 อาณาบริเวณต่าง ๆ ในแผนภาพไอที [11 ก.ย.57]
วิธีเก็บรักษาหอมแดงให้ปลอดภัยในการบริโภคด้วย เครื่องแพ็คถุงสูญญากาศ [2 ก.ย.57]
ข้าวสวยหุงแล้วกินไม่หมด ไม่ต้องกังวลเก็บด้วย เครื่องซีลสูญญากาศ [9 ก.ย.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

898
[สร้างเมื่อ : 17 ก.ย. 2557]
  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ก...
 
896
[สร้างเมื่อ : 15 ก.ย. 2557]
  ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง จัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ โดยมีนายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายให้ความรู้เรื่องบท...
 
889
[สร้างเมื่อ : 2 ก.ย. 2557]
  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ Ms. Andrea ULBRICH, PTB, Dr. Clemens SANETRA, Consultant PTB and Dr. Stefan SILVESTR...
 
895
[สร้างเมื่อ : 8 ก.ย. 2557]
  ร.อ.ธวัช ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และรักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน เป็นประธานเปิดงานประชุมชมรมมาตรวิทยามวล ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง “พิจารณา ร่...
 

update : 5 ส.ค.57
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,
NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. SETA 2015