NIMT
update
meet the director
pricelist training register training

pricelist

training register

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
กรมควบคุมมลพิษ เยี่ยมชม มว. (28 กรกฎาคม 2558)  

  ร.อ.ธวัช ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล และรักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ และสถาบันมาตรวิ...

[สร้างเมื่อ : 28 ก.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
สัมมนาการวัดด้านใยแก้วนำแสง (24 กรกฎาคม 2558)  

  นางปนัดดา ซิลวา รองผู้อำนวยการ (2) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “มาตรวิทยาและการวัดทางด้านใยแก้วนำแสง” โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมา...

[สร้างเมื่อ : 24 ก.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
อบรมด้านอุณหภูมิ (23 กรกฎาคม 2558)  

  ร.ท.อุทัย นรนิ่ม หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม “การเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิทางการแพทย์” โดยการ...

[สร้างเมื่อ : 23 ก.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
NPL Visit (23 กรกฎาคม 2558)  

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Martyn R. Sene

[สร้างเมื่อ : 23 ก.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ม.มหิดล เยี่ยมชม มว.(21 กรกฎาคม 2558)

  นางปนัดดา ซิลวา รองผู้อำนวยการ (2) ดร.จรัญ ยะฝา รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมี พร้อมทั้ง ดร.จินตนา นามมูลน้อย นักมาตรวิทยา ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ฝ...

[สร้างเมื่อ : 21 ก.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 23 มิ.ย 58

  • วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
  • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานบริหารงานบุคคล
  • พนักงานประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom