สัมมนาชมรมมาตรวิทยาสาขาแรงบิด ( 30-31 สิงหาคม 2559)

IMG_7475

ห้องปฏิบัติการแรงบิด ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง “การทำ Intermediate Check สำหรับเครื่องมือวัดและแรงบิดมาตรฐาน Torque Weight & B …

อ่านรายละเอียด

มว.ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก VMI เวียดนาม (29 สิงหาคม 2559)

S__5595174

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร มว.เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหารหัวหน้าห้องปฏิบัติการจาก Vietnam Metrology Institute (VMI) ประเทศเวี …

อ่านรายละเอียด

อบรมเครื่องมือวัดแรงบิด (25-26 สิงหาคม 2559)

IMG_7361

ห้องปฏิบัติการแรงบิด  ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จัดอบรมเรื่อง “การออกแบบสร้างเครื่องมือวัดแรงบิดประเภททรานสดิวเซอร์โดยซอฟต์แวร์ออกแบบและจำลองการทำงานโดยระเบ …

อ่านรายละเอียด

การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานแบบบูรณาการ (24 สิงหาคม 2559)

IMG_7324

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนงานแบบบูรณาการ” บรรยายให้ความรู้โดย ดร.ลดาวัลย์ ก …

อ่านรายละเอียด

MoU กล่องไร้เสียงสะท้อนขนาดเล็ก (25 สิงหาคม 2559)

IMG_7428

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมผู้บริหาร เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ภายใต้โครงการศึกษา ออกแบบ และสร้า …

อ่านรายละเอียด

สัมมนาเรื่อง GNSS และ QZSS Signals (24 สิงหาคม 2559)

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จัดสัมมนาเรื่อง “Basics of Global Navigation Satellite System : GNSS” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยดร. …

อ่านรายละเอียด