ตรวจจับรถก่อมลพิษทางเสียง (25 พฤษภาคม 2559)

นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเสียง ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและสั่นสะเทือน พร้อมด้วย พ.ต.อ. ชัยกฤต  โพธิ์อ๊ะ ผกก.5 กองบัญชาการตำรวจจราจร (บก.จร.) ร่วมกับเจ้าหน …

อ่านรายละเอียด

สมอ. เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ”

โปสเตอร์งานวันรับรองระบบงานโลก

สมอ. เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ” ใ …

อ่านรายละเอียด

อบรมการสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า (25-27 พฤษภาคม 2559)

IMG_4311

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน บรรยายให้ความรู้โดยนายกองศักดิ …

อ่านรายละเอียด

การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ (25-26 พฤษภาคม 2559)

IMG_4328

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบความเรียบของโต๊ะระดับ ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดย นายวัชริน …

อ่านรายละเอียด

วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

IMG_4308

การกีดกันทางการค้าของโลกปัจจุบันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของกำแพงภาษีเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ได้กลายมาเป็นประเด็นทางด้านคุณภาพ ด้วยเหตุนี้โค …

อ่านรายละเอียด

การตรวจสอบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดขั้นสูง (23-24 พฤษภาคม 2559)

ดร.นรินทร์  จันทวงศ์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการซีเอ็มเอ็มและเกียร์ ฝ่ายมาตรวิทยามิติ

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร หลักการสำคัญและการตรวจสอบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดขั้นสูงให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน  บรร …

อ่านรายละเอียด