NIMT
update
meet the director
training register training pricelist

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (10 เมษายน 2558)

  ห้องปฏิบัติการความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทวนสอบ Dew-Point Hygrometer ด้วย Ice Point Generator” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู...

[สร้างเมื่อ : 10 เม.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
สงกรานต์ มว. (9 เมษายน 2558)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทย เนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองการขึ...

[สร้างเมื่อ : 9 เม.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
มว.ร่วมแถลงข่าวโครงการ “การสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ” รับเทศกาลสงกรานต์ (8 เมษายน 2558)

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมรณรงค์อย่างต่อเนื่องช่วงวันหยุดยาวรับเทศกาลสงกรานต์ เ...

[สร้างเมื่อ : 9 เม.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ชมรมมาตรวิทยาอัตราการไหล (2 เมษายน 2558)

  ร.อ.ธวัช ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดการประชุมเชิงวิชาการของชมรมมาตรวิทยาอัตราการไหล (Flow Metrology Club) ครั้งที่ 1 /2558 โดยมีวัตถุประ...

[สร้างเมื่อ : 2 เม.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
แถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (1 เมษายน 2558)

  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแถลงข่าว กระทรวงวิทย์ฯ จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกา...

[สร้างเมื่อ : 2 เม.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 5 มี.ค. 58

  • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานบริหารงานบุคคล
  • พนักงานประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom