NIMT
update
meet the director

 ค้นหาทันใจ

879
PTB เยี่ยมชม มว. (2 -3 กันยายน 2558)  

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.โยอาคิม อูลล์ริค ประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสเดินทางมาประเท...

[สร้างเมื่อ : 3 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ปาฐกถาพิเศษ (2 กันยายน 2558)  

  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของมาตรวิทยาในการวิจัย การสร้างนวัตกรรมและสังคมคุณภา...

[สร้างเมื่อ : 3 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ไทยผนึกเยอรมัน เสริมแกร่งมาตรฐานการวัดระดับสากล เปิดช่องสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลก ขอยืนแถวหน้าดึงประเทศภูมิภาคเอเชียเดินพร้อมกัน  

  วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซอยโยธี กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราช...

[สร้างเมื่อ : 3 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ผลการคัดเลือกผู้แทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิง TRM ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

  ตามประกาศสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาผู้แทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิง TRM ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นั้น...

[สร้างเมื่อ : 2 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
สัมมนามาตรวิทยาเพื่ออุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม (1 กันยายน 2558)  

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “มาตรวิทยาเพื่ออุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม” โดยมี ร.ท. อุทัย นรนิ่ม หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ มว...

[สร้างเมื่อ : 1 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 23 มิ.ย 58

  • วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
  • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานบริหารงานบุคคล
  • พนักงานประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS
 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

Back to Top


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
ipv6 ready Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom