ประชุมโครงการจัดทำแนวทางการทดสอบ/สอบเทียบด้านอุณหภูมิ (28 กรกฎาคม 2559)

IMG_8853

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำแนวทางการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิทางการแพทย์ โดยมีผู้ส …

อ่านรายละเอียด

ชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน (28 กรกฎาคม 2559)

IMG_8818

นายไพโรจน์  รัตนางกูร นักมาตรวิทยา ชำนาญการ ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือน เป็นประธานในการจัดประชุมให้แก่สมาชิกชมรมมาตรวิทยาการสั่นสะเทือน ในหัวข้อ “หาร …

อ่านรายละเอียด

การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (28-29 กรกฎาคม 2559)

IMG_8878

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์”  โดยมีนายมนต์ชัย  มิตรอารีย์ นักมาตรวิทยา ปฏิบัติการ …

อ่านรายละเอียด

อบรม Analytical Method Validation (28-29 กรกฎาคม 2559)

IMG_8871

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  จัดอบรมประจำปีในหัวข้อ “Analytical Method Validation” โดยมี ดร.จีรพา  บุญญคง  นักมาตรวิทยา ชำนาญการ และนางสาวศรก …

อ่านรายละเอียด

ปิดการตรวจประเมิน (27 กรกฎาคม 2559)

IMG_8793

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานปิดการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการมวล ห้องปฏิบัติการความหนาแน่น และห้องปฎิบั …

อ่านรายละเอียด

หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (26-27 กรกฎาคม 2559)

IMG_8749

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหลักสูตร “หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน …

อ่านรายละเอียด