วิศวกรรมสถานฯ เยี่ยมชม (4 พฤษภาคม 2559)

ห้องปฏิบัติการแสง

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา  ผู้อำนวยการ มว. พร้อมเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์  ในโอกาสเข้ารับฟังการ …

อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชุม APMP Mid-Year Meetings 2016 and Related Activities

ammpmidyear2016

ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีกำหนดจัดการประชุม APMP Mid-Year Meetings 2016 and Related Activities (APMP-MY-2016) ในระหว่างวันที่ 6 ถึง 10 มิถุนายน 25 …

อ่านรายละเอียด

มว. จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่เมียนมาร์ (18 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2559)

Dr. Khin Swe Myint, Department of Research and Innovation, Myanmar

Physikalisch-Technische Bundesanstalt : PTB ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดอบรมมาตรวิทยาด้านมิติ และอุณหภูมิให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Dep …

อ่านรายละเอียด

ผมว.ให้สัมภาษณ์รายการ Love & Care ททบ.5

ResizedIMG_3195

นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Love & Care ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี โดยรายการนี้มีเนื้อหาส่งเส …

อ่านรายละเอียด

กรมชลประทาน เยี่ยมชม มว. (29 เมษายน 2559)

IMG_3142

ดร.จรัญ  ยะฝา  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  สำนักวิจัยและพัฒนา  …

อ่านรายละเอียด

ไทย โคะอิโท เยี่ยมชม มว. (29 เมษายน 2559)

IMG_2984

ดร.สุนทร  จรรยาวดี  และนายชยุตม์  เจริญกิจ นักมาตรวิทยา  ฝ่ายมาตรวิทยาแสง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตอุ …

อ่านรายละเอียด