ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ มว. (25-27 กรกฎาคม 2559)

IMG_8582

นางปนัดดา  ซิลวา รองผู้อำนวยการ มว. และนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมินด้านคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และผู้ตรวจประเมิ …

อ่านรายละเอียด

อบรมความเข้าใจและการตีความใบรับรองฯ (25 กรกฎาคม 2559)

IMG_8610

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ  รุ่น 2” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งจาก …

อ่านรายละเอียด

เปรียบเทียบผลการวัดความแข็งของพลาสติก (21 กรกฎาคม 2559)

IMG_8514

ห้องปฏิบัติการความแข็ง ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล จัดประชุมให้แก่สมาชิกชมรมมาตรวิทยาความแข็งในหัวข้อ “ศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดคว …

อ่านรายละเอียด

ASEAN Reference Material Network Start-up meeting (15 กรกฎาคม 2559)

IMG_8439[1]

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. จัดประชุมโครงการจัดตั้งเครือข่าย ASEAN Reference Material Network ซึ่งที่ผ่านมา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ ได้ดำเนินการผลิ …

อ่านรายละเอียด

ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ มว. (14-15 กรกฎาคม 2559)

IMG_8430

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยผู้บริหารและนักมาตรวิทยาให้การต้อนรับ Mr. Wilfried SCHULTZ จาก German Accreditation Bodies (Deutsche A …

อ่านรายละเอียด

News Clipping : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ภาพข่าวการประชุมแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ

8187123168_5475f195ab_b

แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่3  คลิ๊ก