รายการสั่งซื้อ/Order

No. ProductName Price(Baht)/detail Qty Total(Baht)
1
Secondary pH standards
[ TRM-S-2005 ]
Range : 6.99-7.03 pH
Accuracy/Uncertainty : 0.01 pH
1,850.00 / set(5x100 mL)
1,850.00
2
Secondary pH standards
[ TRM-S-2003 ]
Range : 3.99-4.02 pH
Accuracy/Uncertainty : 0.01 pH
1,850.00 / set(5x100 mL)
1,850.00
3
Secondary pH standards
[ TRM-S-2001 ]
Range : 1.08-1.12 pH
Accuracy/Uncertainty : 0.02 pH
1,850.00 / set(5x100 mL)
1,850.00
4
Secondary pH standards
[ TRM-S-2005 ]
Range : 6.99-7.03 pH
Accuracy/Uncertainty : 0.01 pH
1,850.00 / set(5x100 mL)
1,850.00
5
Secondary pH standards
[ TRM-S-2007 ]
Range : 9.99-10.02 pH
Accuracy/Uncertainty : 0.10 pH
1,850.00 / set(5x100 mL)
1,850.00

* วัตถุอ้างอิงขายแบบเป็นแพ็คเกจ

Price
VAT 7% :
9,250.00 บาท
647.50 บาท
เลือกวิธีจัดส่ง
จัดส่ง EMS 500.00 บาท
 [*เฉพาะ 5 รายการเท่านั้น]
มารับเองที่สถาบัน

 
Total :

= 9,897.50 บาท

กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ

 
คัดลอกที่อยู่ในการจัดส่ง ไปยัง ที่อยู่ใบกำกับภาษี
*กรณีเป็นหน่วยงาน/บริษัก กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือหากเป็นสาขา ให้ระบุเป็นรหัส เช่น สาขา1 ใส่รหัส 00001 เป็นต้น และระบุรหัสเสียภาษี 13 หลัก
**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  เอกสารแนบเลขที่รหัสผู้เสียภาษี

Back to Top

National Institute of Metrology (Thailand)
Contact Customer Service
Email :
Tel. +660 2577 5100 Fax. +660 2577 3659
3/4-5 Moo 3 Tambol Klonghar Amphur Klong Luang Pathum Thani 12120 Thailand
Powered By : Information Technology (NIMT)