รายการสั่งซื้อ/Order

No. ProductName Price(Baht)/detail Qty Total(Baht)
1
Sucrose Standard Solution
[ TRM-S-5001 ]
Range : 5.00%Brix, 1.34026 nD
Accuracy/Uncertainty : 0.04%Brix, 0.00007 nD
3,600.00 / 15 mL
3,600.00
2
Sucrose Standard Solution
[ TRM-S-5002 ]
Range : 10.00%Brix, 1.34782 nD
Accuracy/Uncertainty : 0.04%Brix, 0.00008 nD
3,600.00 / 15 mL
3,600.00
3
Sucrose Standard Solution
[ TRM-S-5004 ]
Range : 30.00%Brix, 1.38115 nD
Accuracy/Uncertainty : 0.04%Brix, 0.00008 nD
3,600.00 / 15 mL
3,600.00
4
Sucrose Standard Solution
[ TRM-S-5006 ]
Range : 60.00%Brix, 1.44193 nD
Accuracy/Uncertainty : 0.04%Brix, 0.00009 nD
3,600.00 / 15 mL
3,600.00
5
Total Cholesterol in Frozen Human Serum
[ TRM-C-5001 ]
Range : 2.05 mg/kg
Accuracy/Uncertainty : 6.0% relative
3,000.00 / 4 mL
3,000.00
6
Sucrose Standard Solution
[ TRM-S-5006 ]
Range : 60.00%Brix, 1.44193 nD
Accuracy/Uncertainty : 0.04%Brix, 0.00009 nD
3,600.00 / 15 mL
3,600.00

* วัตถุอ้างอิงขายแบบเป็นแพ็คเกจ

Price
VAT 7% :
21,000.00 บาท
1,470.00 บาท
เลือกวิธีจัดส่ง
จัดส่ง EMS 200.00 บาท
 [*เฉพาะ 1 รายการเท่านั้น]
มารับเองที่สถาบัน

 
Total :

= 22,470.00 บาท

กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ

 
คัดลอกที่อยู่ในการจัดส่ง ไปยัง ที่อยู่ใบกำกับภาษี
*กรณีเป็นหน่วยงาน/บริษัก กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือหากเป็นสาขา ให้ระบุเป็นรหัส เช่น สาขา1 ใส่รหัส 00001 เป็นต้น และระบุรหัสเสียภาษี 13 หลัก
**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  เอกสารแนบเลขที่รหัสผู้เสียภาษี

Back to Top

National Institute of Metrology (Thailand)
Contact Customer Service
Email :
Tel. +660 2577 5100 Fax. +660 2577 3659
3/4-5 Moo 3 Tambol Klonghar Amphur Klong Luang Pathum Thani 12120 Thailand
Powered By : Information Technology (NIMT)