ลงทะเบียน

บัญชีของสมาชิก
ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ สามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อหรือประวัติการสั่งซื้อได้
* กรุณาใช้ Email Address
 
คัดลอกที่อยู่ในการจัดส่ง ไปยัง ที่อยู่ใบกำกับภาษี
*กรณีเป็นหน่วยงาน/บริษัก กรุณาระบุว่าเป็นสำนักงานใหญ่ หรือหากเป็นสาขา ให้ระบุเป็นรหัส เช่น สาขา1 ใส่รหัส 00001 เป็นต้น และระบุรหัสเสียภาษี 13 หลัก
**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  เอกสารแนบเลขที่รหัสผู้เสียภาษี

Back to Top

National Institute of Metrology (Thailand)
Contact Customer Service
Email :
Tel. +660 2577 5100 Fax. +660 2577 3659
3/4-5 Moo 3 Tambol Klonghar Amphur Klong Luang Pathum Thani 12120 Thailand
Powered By : Information Technology (NIMT)