แจ้งชำระเงิน
 
  เอกสารหลักฐานการชำระเงิน (อัพโหลดได้เฉพาะไฟล์ jpg, png และ pdf เท่านั้น)
กรุณายืนยันด้วยเลขที่ถูกต้อง

Back to Top

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ