กลับไปหน้ารวมสินค้า

Total Cholesterol in Frozen Human Serum [TRM-C-5001]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด , Total Cholesterol in Frozen Human Serum

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : 2.05 mg/kg
Uncertainty : 6.0% relative

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ