กลับไปหน้ารวมสินค้า

[TRM-S-2015]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด ,

รายละเอียด


รายละเอียดสินค้า

Range : 1000 mg/kg
Uncertainty : 0.2%

ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง บริการสอบเทียบชั่วคราว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ