กลับไปหน้ารวมสินค้า

[TRM-S-2033]

หมวดหมู่ สินค้าทั้งหมด ,

รายละเอียด

Tetroxalate


รายละเอียดสินค้า

Range : 1.66-1.70 pH
Uncertainty : 0.02 pH

ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง บริการสอบเทียบชั่วคราว

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ติดต่อส่วนบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
Email :
Tel. 02 577 5100 Fax. 02 577 3659
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จัดทำโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ