NIMT
update
meet the director
training register training pricelist

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
ปิดการตรวจประเมิน มว. (27 พฤษภาคม 2558)  

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานปิดการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการแรงบิด และห้องปฏิบัติการเลเซอร์พาวเวอร์ ซึ่งได้รับการตรวจปร...

[สร้างเมื่อ : 28 พ.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
รายการส่องโลกนวัตกรรม ช่อง Thai PBS  

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามและร่วมส่องอนาคตประเทศไทย ไปกับรายการ “ ส่องโลกนวัตกรรม” ตอน นักมาตรวิทยาคว้าทุนระดับโลกพัฒนาผลิต...

[สร้างเมื่อ : 25 พ.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ตรวจประเมิน มว. (25 พฤษภาคม 2558)  

  นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) พร้อมผู้บริหาร มว. ให้การต้อนรับ Dr. Koji OGUSHI และ Dr. Daiji FUKUDA จาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) และ ค...

[สร้างเมื่อ : 25 พ.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
มว. เปิดบ้านโชว์ความเป็นเลิศองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาสู่ระดับสากล  

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมงานเปิดบ้านมาตรวิทยา ครั้งที่ 3 "Explore 6 Metrology Clusters" เนื่องในว...

[สร้างเมื่อ : 25 พ.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ประชุมความเสี่ยงระดับองค์กร (19 พฤษภาคม 2558)

  นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมอง แสดง...

[สร้างเมื่อ : 20 พ.ค 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 5 มี.ค. 58

  • หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานบริหารงานบุคคล
  • พนักงานประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom