NIMT
update
meet the director

 ค้นหาทันใจ

879
ผมว.พบปะพนักงาน (25 พฤศจิกายน 2558)  

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานของสถาบันที่ผ่านมาให้กับผู้บริหารและพนักงาน มว. ได้ร...

[สร้างเมื่อ : 25 พ.ย 2558]

อ่านรายละเอียด

879
กระแสดีเกินคาด! สพร. JICA หนุน มว. จัดอบรม CLMV 3 ปีซ้อน ปูทางสู่ศูนย์กลางด้านการวัดแห่งอาเซียน  

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ และ Japan International Cooperation Agency (...

[สร้างเมื่อ : 24 พ.ย 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเสียง มว. (23-25 พฤศจิกายน 2558)  

  นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการเสียง ฝ่ายมาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือน ให้การต้อนรับ Dr. Zhong BO จาก National Institute of Metrology, China (NIM, China) และ นายคมสัน ...

[สร้างเมื่อ : 24 พ.ย 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ปิดการตรวจประเมินฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (20 พฤศจิกายน 2558)  

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการปิดการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่...

[สร้างเมื่อ : 20 พ.ย 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ปิดการตรวจประเมินฝ่ายมาตรวิทยาแสง (20 พฤศจิกายน 2558)  

  นางอัจฉรา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) เป็นประธานในการปิดการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการของฝ่ายมาตรวิทยาแสง พร้อมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ อ...

[สร้างเมื่อ : 20 พ.ย 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 23 มิ.ย 58

  • เลขานุการ
  • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน 1 อัตรา
  • วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS
 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

Back to Top


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
ipv6 ready Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom