NIMT
update
meet the director
training register training pricelist

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
new ส.ส.ท. สวัสดีปีใหม่ (16 ธันวาคม 2557)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการและผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อ...

[สร้างเมื่อ : 16 ธ.ค. 2557]

อ่านรายละเอียด

879
new สว. มธ. สัมภาษณ์ ผมว. (15 ธันวาคม 2557)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ นายธันยบูรณ์ ดีสมสุข และนายกัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์ นักวิจัย จากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ส...

[สร้างเมื่อ : 15 ธ.ค. 2557]

อ่านรายละเอียด

879
new NIDEC เยี่ยมชม (12 ธันวาคม 2557)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Kuniyasu TAMPO และเจ้าหน้าที่จากบริษัท NIDEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. รวมทั้งเจ้าหน้าที่จาก...

[สร้างเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557]

อ่านรายละเอียด

879
new อาเซียนเลือก มว. เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมด้านการวัดสองปีซ้อน พร้อมบทสัมภาษณ์นักเรียนทุน

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สร้างความเชื่อมั่นเป็นศูนย์กลางด้านการอบรมมาตรวิทยาในอาเซียนสองปีซ้อน ได้รับเลือกจากองค์กรใหญ่ทั้ง Japan International Cooperation Agency (JICA)...

[สร้างเมื่อ : 12 ธ.ค. 2557]

อ่านรายละเอียด

879
new Project-based Management (8 ธันวาคม 2557)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “Project-based Management” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเ...

[สร้างเมื่อ : 8 ธ.ค. 2557]

อ่านรายละเอียด

    update : 14 พ.ย 57

  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom