NIMT
update
meet the director
training register training pricelist

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
new ประชุมคณะทำงานฯ การวัดทางการแพทย์ (22 มกราคม 2558)

  ร.อ. ธวัช ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล มว. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการมาตรวิทยาและการวัดทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดการประชุมคณะทำงานฯซึ่งประกอบไปด้วยผู้แ...

[สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new สพธอ. สวัสดีปีใหม่ (22 มกราคม 2558)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ นายสรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงปลอดภัย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และ...

[สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new Uncertainty of Measurement (รุ่นที่ 1) (22-23 มกราคม 2558)

  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2558 ในหัวข้อ “Uncertainty of Measurement (รุ่นที่ 1)” โดยมี ดร.นฤดม นวลขาว นักมาตรวิทยา มว. เป็นวิทยา...

[สร้างเมื่อ : 23 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new ผู้ตรวจราชการ วท. ตรวจติดตามงาน (20 มกราคม 2558)

  นางปนัดดา ซิลวา รองผู้อำนวยการ (2) พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน มว. ให้การต้อนรับ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเย...

[สร้างเมื่อ : 20 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new อบรม ISO/IEC 17025 รุ่น 1 (20-21 มกราคม 2558)

  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เริ่มต้นจัดการอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี 2558 สำหรับหลักสูตรแรกของปีนี้ คือหัวข้อ “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025” โดยมี...

[สร้างเมื่อ : 20 ม.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 14 พ.ย 57

  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom