meet the director
ค้นหา
ค้นหาทันใจ

บทความจาก มว.
a1 สัมภาษณ์ : นักมาตรวิทยาคว้าทุนงานวิจัยระดับโลก [8 ก.ย.57]
ทำไมต้องวิเคราะห์รูปฟอร์มของธาตุ [8 ก.ย.57]
มาทำความรู้จักเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมกัน[8 ก.ย.57]
วันมาตรวิทยาโลก 2557 [8 ก.ย.57]
บทความจาก STKC
การพัฒนาสารเร่งปฏิกิริยาเพื่อลดปริมาณน้ำมันดิน[11 ก.ย.57]
แปลงทดลองสาธิตวัสดุปรับปรุงดินจากสาหร่าย [11 ก.ย.57]
การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเนื้อเงาะเป็นเงาะแผ่นและเยลลี่เงาะ [11 ก.ย.57]
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้งเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการแพร่กระจายภายใต้สุญญากาศ[ [11 ก.ย.57]
บทความของ สสท.
13 อัตราเร็ว / ลักษณะของสติ [10 ก.ย.57]
75 อาณาบริเวณต่าง ๆ ในแผนภาพไอที [11 ก.ย.57]
วิธีเก็บรักษาหอมแดงให้ปลอดภัยในการบริโภคด้วย เครื่องแพ็คถุงสูญญากาศ [2 ก.ย.57]
ข้าวสวยหุงแล้วกินไม่หมด ไม่ต้องกังวลเก็บด้วย เครื่องซีลสูญญากาศ [9 ก.ย.57]
หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ]

905
[สร้างเมื่อ : 26 ก.ย. 2557]
  ชมรมไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ข้อสังเกตเชิงเทคนิคจากการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผลการวัด และการสรุปการเปรียบเทียบผลการ...
 
902
[สร้างเมื่อ : 25 ก.ย. 2557]
  นักมาตรวิทยา มว. ให้การต้อนรับ ดร.สมชาย ตันชรากรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะจากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน (สซ.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการขอ...
 
901
[สร้างเมื่อ : 23 ก.ย. 2557]
  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากสถาบัน Kyushu Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยามิติ...
 
898
[สร้างเมื่อ : 17 ก.ย. 2557]
  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ก...
 

update : 5 ส.ค.57
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,
NIMT Article
Metrology On Web
Link Banner :

iso มาตรวิทยาเบื้องต้น measurement si-unit virture งานวิจัย ปลูกฝังปัญญาเยาวน์ มุมระบายสี tkc clinictech stkc dss วารสารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (วารสารไทยคู่ฟ้า) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ E-Learning สำนักงาน ป.ป.ช. รับแจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย สถาบันอาหาร สมาคมชั่งตวงวัดไทย เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2554:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำเนียบการวิจัย 2554 สภาวิจัยแห่งชาติ:ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน ใบรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ Price List Certificate MASCI ระบบคุณภาพ ISO 9001 รางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ (ออกให้ วันที่ 5 พ.ย.51) ISO/IEC 29110 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศอ.บต. SETA 2015