NIMT
update
meet the director
training register training pricelist

 ค้นหา


 ค้นหาทันใจ

 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click

879
new ปรึกษาหารือ MOU ด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ (2 มีนาคม 2558)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับนางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภ...

[สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new ชมรมมาตรวิทยาความดัน (2 มีนาคม 2558)

  ร.อ.ธวัช ช่างปั้น หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาความดัน เรื่อง “การสำรวจค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในประเท...

[สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. สัญจร (27-28 กุมภาพันธ์ 2558)

  ประชาสัมพันธ์ มว. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. สัญจร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกั...

[สร้างเมื่อ : 3 มี.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new เยี่ยมชม (27 กุมภาพันธ์ 2558)

  ร.ท.อุทัย นรนิ่ม หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ ให้การต้อนรับพนักงานจากบริษัท วีก้า อินสตรูเมนเทชั่น คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฝ่ายมาตรวิทยาเช...

[สร้างเมื่อ : 2 มี.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
new เยี่ยมชม (27 กุมภาพันธ์ 2558)

  นายศมน เพี้ยงบางยาง และนายเจษฎา วงศาโรจน์ นักมาตรวิทยา ห้องปฏิบัติการความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัทไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเ...

[สร้างเมื่อ : 2 มี.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 18 ก.พ. 58

  • พนักงานบริหารงานบุคคล
  • พนักงานประชาสัมพันธ์
  • หัวหน้าส่วนการพัสดุ 1 อัตรา
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

nimt-article
metrology-on-web

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS

Back to Top


 เกี่ยวกับ มว.

 บริการ

 ฝ่ายมาตรวิทยา

 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom