NIMT
update
meet the director

 ค้นหาทันใจ

879
นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs (3-9 ตุลาคม 2558)  

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แ...

[สร้างเมื่อ : 5 ต.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
Big Cleaning Day มว. (2 ตุลาคม 2558)

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมระบบ 5ส ตามนโยบายด้าน 5 ส ของสถาบัน ที่ต้องการพัฒนามาตรฐานพื้นฐานของการปฏิบัติงาน โดย...

[สร้างเมื่อ : 2 ต.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ชมรมมาตรวิทยามวล (1 ตุลาคม 2558)

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบมวล” ที่จัดโดยความร่วมมือของชมรมมาตรวิทยามวล ห้องปฏ...

[สร้างเมื่อ : 1 ต.ค. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยม วท. (29 กันยายน 2558)

  ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่มีการปรับบทบาทก...

[สร้างเมื่อ : 30 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

879
ประชุมวิชาการ (29 กันยายน 2558)

  ดร.จรัญ ยะฝา รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งเปิดการประชุมในหัวข้อ “ข้อควรคำนึงสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ก๊าซตามระ...

[สร้างเมื่อ : 29 ก.ย. 2558]

อ่านรายละเอียด

    update : 23 มิ.ย 58

  • เลขานุการ
  • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน 1 อัตรา
  • วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS
 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

Back to Top


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
ipv6 ready Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom