NIMT
update
meet the director

 ค้นหาทันใจ

879
งานประชุมวิชาการ Geoinfotech 2016 (3-5 กุมภาพันธ์ 2559)  

  รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Geoinfotech 2016 ซึ่งสำน...

[สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 2559]

อ่านรายละเอียด

879
อบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (4-5 กุมภาพันธ์ 2559)  

  นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดงานอบรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นาง จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี...

[สร้างเมื่อ : 4 ก.พ. 2559]

อ่านรายละเอียด

879
มว. ร่วมเปิดตัว Tech Show โชว์ นวัตกรรมเพื่อการลดต้นทุน (3 กุมภาพันธ์ 2559)  

  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานแถลงข่าว Technology Show ครั้งที่1/2559 จากหิ้งสู่ห้าง กิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณ...

[สร้างเมื่อ : 3 ก.พ. 2559]

อ่านรายละเอียด

879
มว.วันนี้ : กิจกรรมความร่วมมือระดับชาติ – สัมภาษณ์พิเศษ ผมว.  

  บรรยากาศใน มว. ช่วงนี้เต็มไปด้วยผู้มาเยือนที่ตบเท้าเข้ามาทั้งไทยและต่างประเทศ เรียกได้ว่าต้อนรับศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมระดับอินเตอร์ ที่มีการรวมตัวกันของบรรดาผู้เชี่ยวชาญอย่างอุ่นห...

[สร้างเมื่อ : 2 ก.พ. 2559]

อ่านรายละเอียด

879
อบรมการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (28-29 มกราคม 2559)

  ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด” รุ่น 1 บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่ส่วนใจทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดย ดร.นฤดม น...

[สร้างเมื่อ : 28 ม.ค. 2559]

อ่านรายละเอียด

    update : 23 มิ.ย 58

  • เลขานุการ
  • หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน 1 อัตรา
  • วิศวกร ส่วนงานอาคารและสถานที่
  • พนักงานสารสนเทศ 1 อัตรา
  • นักมาตรวิทยา หลายอัตรา
ส่งจดหมายแนะนำตัว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่
ส่วนทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877
E-mail ,

มาตรฐานแห่งชาติ

national_standard gravity thailand
time3 banner_time2
alert_set_time RDS
 หนังสือมาตรวิทยา [Download pdf เล่มอื่นๆ] Click
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี  สำนักงานปลัดกระทรวง  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

Back to Top


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 [Map]
 โทรศัพท์ 0 2577 5100
Email ติดต่อ มว.[Email Contact List]
ipv6 ready Valid XHTML 1.0 Transitional twitter facebook slideshare flickr youtube rss
website แสดงผลได้ดี บน google chrome,Mozilla firefox และ ie 11
Thailand Web Stat

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านมาตรวิทยาแก่สังคมไทย
และเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
iamnimt-o btom