รายงานงบการเงิน


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
599
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
534
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
431
4 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
615
5 งบการเงิน ปี 2560 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 13 ก.พ. 61
350
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
500
7 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
518
8 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
510
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
2009
10 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
399
11 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
937
12 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
374
13 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 1 13 ก.พ. 61
524
14 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 2 4 พ.ค 61
159
15 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 3 9 ส.ค. 61
195
16 งบการเงิน ปี 2561 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 61
91
17 งบการเงิน ปี 2561 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 28 ม.ค. 62
52
18 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 4 15 พ.ย 61
109
19 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 62
20
20 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 พ.ย 61
60
21 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 17 ธ.ค. 61
48
22 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 ม.ค. 62
27
23 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 62
16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
2999
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 มิ.ย 61
107
3 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
268