รายงานงบการเงิน


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
444
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
449
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
325
4 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
383
5 งบการเงิน ปี 2560 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 13 ก.พ. 61
234
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
395
7 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
412
8 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
410
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
1604
10 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
309
11 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
645
12 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
207
13 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 1 13 ก.พ. 61
194
14 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 2 4 พ.ค 61
78
15 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 3 9 ส.ค. 61
35

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
2381
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 มิ.ย 61
48
3 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
183