รายงานงบการเงิน


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
385
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
389
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
247
4 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
252
5 งบการเงิน ปี 2560 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 13 ก.พ. 61
121
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
328
7 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
360
8 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
361
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
1256
10 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
241
11 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
442
12 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
139
13 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 1 13 ก.พ. 61
111
14 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 2 4 พ.ค 61
14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
1882
2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
119