รายงานงบการเงิน


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
624
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
565
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
471
4 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
788
5 งบการเงิน ปี 2560 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 13 ก.พ. 61
391
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
528
7 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
552
8 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
534
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
2179
10 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
427
11 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
1040
12 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
441
13 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 1 13 ก.พ. 61
696
14 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 2 4 พ.ค 61
186
15 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 3 9 ส.ค. 61
276
16 งบการเงิน ปี 2561 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 61
177
17 งบการเงิน ปี 2561 (ที่ได้รับรองจาก สตง) 28 ม.ค. 62
240
18 งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาส 4 15 พ.ย 61
208
19 งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาส 1 14 ก.พ. 62
63
20 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 พ.ย 61
86
21 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 17 ธ.ค. 61
71
22 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 28 ม.ค. 62
48
23 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 21 ม.ค. 62
41
24 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 26 มี.ค. 62
29
25 รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 3 พ.ค 62
19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
3178
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 1 มิ.ย 61
131
3 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
289
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 1/8) 3 พ.ค 62
17
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 2/8) 3 พ.ค 62
17
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 3/8) 3 พ.ค 62
17
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 4/8) 3 พ.ค 62
14
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 5/8) 3 พ.ค 62
15
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 6/8) 3 พ.ค 62
17
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 7/8) 3 พ.ค 62
15
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร 8/8) 3 พ.ค 62
15
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (บันทึก) 3 พ.ค 62
19