รายงานงบการเงิน


ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 งบการเงิน ปี 2557 4 พ.ค 59
278
2 งบการเงิน ปี 2558 31 ธ.ค. 58
238
3 งบการเงิน ปี 2559 20 มิ.ย 60
103
4 งบการเงิน ปี 2560 (ก่อนการรับรองจาก สตง) 14 พ.ย 60
54
5 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 1 11 พ.ค 59
212
6 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 2 9 ส.ค. 59
229
7 งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาส 3 21 พ.ย 59
205
8 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 1 16 ก.พ. 60
671
9 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 2 9 พ.ค 60
100
10 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 3 25 ก.ค 60
139
11 งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาส 4 14 พ.ย 60
34

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ Download
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 4 เม.ย. 60
1252
2 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 26 ก.ค 60
35