อบรมหลักสูตร Internal Audit (25-26 เมษายน 2560)

ส่วนงานคุณภาพ จัดอบรมหลักสูตร “Internal Audit” ให้แก่พนักงานของสถาบัน ในตำแหน่งนักมาตรวิทยา  บรรยายให้ความรู้โดยนางสาวปณัฐดา  ปานเพ็ชร นักมาตรวิทยาชำน …

อ่านรายละเอียด

สัมมนาเรื่อง การใช้งานสัญญาณจาก GNSS (24 เมษายน 2560)

ห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จัดการบรรยายเรื่อง “ความคาดหวังของโครงสร้างพื้นฐานด้านพิกัดและเวลาของประเทศด้วย GNSS” บรรยายใหความรู้แ …

อ่านรายละเอียด

สงกรานต์ วท. (10 เมษายน 2560)

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ในโอกาสนี้ นา …

อ่านรายละเอียด

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ สสวทท. จัดเสวนา คุยกัน..ฉันวิทย์ ประเดิมหัวข้อ “การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เสียง และการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) จัดกิจกรรมเสวนา “คุยกัน..ฉันวิทย์” ในวันที่ 7 เมษาย …

อ่านรายละเอียด

มาตรวิทยาลงนามพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EECi นำวิทยาศาสตร์ทางการวัด เพิ่มขีดสามารถทางการแข่งขัน หนุนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi : …

อ่านรายละเอียด

แสดงความยินดี ผมว. (7 เมษายน 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ มว …

อ่านรายละเอียด