PTB ประชุมหารือด้านมาตรวิทยา (18 มกราคม 2560)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ Mr. Uwe MINESNER และ Dr. Clemans SANETRA จาก Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB ประเทศเยอ …

อ่านรายละเอียด

อบรมหลักสูตรพื้นฐาน ISO/IEC 17025 (17-18 มกราคม 2560)

ส่วนคุณภาพ จัดอบรมหลักสูตร “พื้นฐานระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025”   ให้แก่พนักงานของสถาบัน ในตำแหน่งนักมาตรวิทยา บรรยายให้ความรู้โดย ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม หัวห …

อ่านรายละเอียด

มว. ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ กฟน. (17-18 มกราคม 2560)

ห้องปฏิบัติการกำลังไฟฟ้า ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า จัดอบรม “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement)” บรรยายให้ความรู้โดย ร.ต.ชลิต  ค …

อ่านรายละเอียด

วว. สวัสดีปีใหม่ (13 มกราคม 2560)

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ และนายวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทย …

อ่านรายละเอียด

มว. เปิดบูธกิจกรรม หนุนเด็กไทย ปูพื้นฐานความรู้ระบบหน่วยวัดสากล (12-14 มกราคม 2560)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมในงานถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “นักวิท …

อ่านรายละเอียด

ประชุมความคืบหน้าโครงการฯ (12 มกราคม 2560)

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิ จัดประชุมระหว่าง มว. และ SCG Chemical  ภายใต้โครงการวิจัยร่วมเพื่อการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์สู่เชิงพาณิชย์ด้วยระ …

อ่านรายละเอียด