มว. มจพ. หารือร่างแนวทางทดสอบ Twist Lock สร้างคุณภาพสู่ระบบขนส่ง (30 มีนาคม 2560)

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ผ.ศ. สุรชัย จันทร์สุข และคณะอาจารย …

อ่านรายละเอียด

BOI เยี่ยมชม มว. (27 มีนาคม 2560)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ นางสาวสิวินีย์  สวัสดิ์อารี หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า ดร.จริยา  บัวเจริญ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ พร้ …

อ่านรายละเอียด

Talent Mobility for food Innovation 2017 (24 มีนาคม 2560)

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน Talent Mobility for food Innovation 2017 เปิดเวทีเชื่อมโยงงานวิจ …

อ่านรายละเอียด

ครบรอบ 38 ปี วท. (24 มีนาคม 2560)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมครบรอบ 38 ปี “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2560 ” และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร …

อ่านรายละเอียด

มาตรวิทยาพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs (24 มีนาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ และ ดร.อัชยา  เทพพิทักษ์ศักดิ์ นักมาตรวิทยาฝึกหัดชำนาญการ …

อ่านรายละเอียด