อบรม การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตฯ (25-26 พฤษภาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิตประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาคร …

อ่านรายละเอียด

อบรม วิธีการใช้เกจบล็อกมาตรฐานในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ฯ (25-26 พฤษภาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร วิธีการใช้เกจบล็อกมาตรฐานในการสอบเทียบไมโครมิเตอร์ตามมาตรฐาน JIS B 7502 : 1994 แล …

อ่านรายละเอียด

อบรมความเข้าใจและการตีความใบรับรองฯ (24 พฤษภาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ รุ่นที่ 2” บรรยายให้ความรู้แก่ผู …

อ่านรายละเอียด

อบรมการสอบเทียบ Conductivity Meter (24 พฤษภาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ จัดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบ Conductivity Meter ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน  บรรยายให้ความรู้โดย ดร.นงลักษณ์  ตั้งไ …

อ่านรายละเอียด

บันทึกเทปสัมภาษณ์ผมว. วันมาตรวิทยาโลก

สัมภาษณ์สด นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ประเด็น วันมาตรวิทยาโลก และแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ออกอาก …

อ่านรายละเอียด