คุยกับผู้อำนวยการ [Meet The Director] ประจำเดือน มกราคม 2559

สวัสดีปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ครับ ผมห่างหาย ไม่ได้มารายงานความเป็นไป เป็นมาของสถาบันฯนานทีเดียว ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ ผมขอรวบยอด รายงานเรื่องสำคัญ ในช …

อ่านรายละเอียด