มาตรวิทยาเคมีเดินหน้าพัฒนาวัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจจีเอ็มโอ หนุนไทยสู่อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) กับความร่วมมือครั้งใหญ่ของ 17 หน่วยงานที่ผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนา แล …

อ่านรายละเอียด

การสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางแสงคือเทคโนโลยีที่สําคัญสาขาหนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ความต้องการเครื่องมือวัดทางแสงที่มีความถูกต้องสูงเช่น เครื่องวิเคราะ …

อ่านรายละเอียด