รายการเช้านี้ที่หมอชิต โครงการ “คนไทยทำได้” (9 สิงหาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทำรายการ สกู๊ปพิเศษ โครงการ “คนไทยทำได้” ออกอากาศในรายการ เช้านี้ที่หมอชิด ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตอน มาตรวิทยาเราวัดเพื่อคุณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถาบัน ในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการวัดแห่งชาติ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมไทย มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในเรื่องของการวัด เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี