ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม PT Piston Pipette 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม PT Piston Pipette 2018 

ทางผู้จัด PT จะทำการติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดในการเข้าร่วม PT ต่อไป

  • เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย)จำกัด
  • DKSH (Thailand) Limited
  • สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
  • สถาบันอาหาร
  • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด
  • คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

Link ที่มา : http://www.nimt.or.th/main/?p=11832