กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านฯ รุกพัฒนา “หมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา” (7 มีนาคม 2561)

นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา”  พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตคกลง MoU โดยมีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” จากทุกภาคทั่วประเทศที่มาร่วมงาน ในการนี้ มว. ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี