การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สาขามาตรวิทยามิติ

 

ขอเชิญร่วมงาน

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561

กำหนดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง 27