สงกรานต์ มว. (5 เมษายน 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน มว. ร่วในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรจากผู้บริหาร  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ในแบบไทย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี