ครบรอบ 37 ปี วท. (21 มีนาคม 2559)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมครบรอบ 37 ปี “วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  พ.ศ. 2559” และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ประจำปี 2558 โดยมีนายพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในการนี้ นางสาวฐานิยา  คัมภิรานนท์  หัวหน้าส่วนสารบรรณ มว. เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการ และผู้บริหาร มว .ร่วมถ่ายภาพ แสดงความยินดี ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ