มาตรวิทยา จับมือสถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จัดอบรมครูผู้สอนในสังกัด สอศ. (7-11 พฤษภาคม 2561)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ” สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะ และสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ยุค 4.0 ณ สำนักงานภาคตะวันออก บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

สามารถติดตามข่าวการสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้ตาม link ด้านล่าง