สัมมนา 2 ทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาวิชาการในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561  เนื่องในวาระก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 “2 ทศวรรษ  แห่งการขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา”  ณ ห้องมณียา บอลรูม โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจสำคัญด้านต่างๆ ของ มว.ในการพัฒนาและดูแลระบบมาตรวิทยาของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นหลักอ้างอิงที่มั่นคงของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ หรือ NQI ที่ทางรัฐบาลได้ยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ โดยจะหลอมรวมองค์กรและหน่วยงานด้านคุณภาพและมาตรฐานที่กระจัดกระจายอยู่หลายกรม หลายกระทรวงเข้าร่วมบูรณาการเพื่อภารกิจ 1 เดียว นั่นคือ ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพให้แก่สังคมไทย ซึ่งการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจครั้งสำคัญนี้ ส่งผลต่อทั้งความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การสร้างและนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด การคุ้มครองผู้บริโภคและการอำนวยความยุติธรรม

โดยในวันที่ 5 มิถุนายน จัดสัมมนา เรื่อง NQI ไทย  เราจะไปทางใหน

  • นำเสนอกรณีศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ
  • สนับสนุนการหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำไปสู่การมีความเข้าใจและเป้าหมายร่วม
  • สนับสนุนการประสานงานและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติ
  • สนับสนุนการหารือเกี่ยวกับบทบาทและท่าทีของประเทศไทยบนเวทีโลก

วันที่ 6 มิถุนายน SI Revision Symposium การสัมมนาที่มีวิทยากรจากต่างประเทศและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทยเพื่อเปิดเวทีหารือเรื่อง ระบบหน่วย SI ที่กำลังจะได้รับคำนิยามแบบใหม่ ตลอดจนแนะนำการนิยามระบบหน่วยวัด SI แบบใหม่แก่วงการมาตรวิทยา วงการการศึกษา-วิจัย และผู้ที่สนใจในประเทศไทย

โดยทาง มว. มุ่งหวังที่จะให้กิจกรรม ครบรอบ 2 ทศวรรษฯดังกล่าวสร้างความตระหนักให้กับคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรวิทยา หรือ ศาสตร์ของการวัดที่แม่นยำที่ไม่ใช่ให้ผลเพียงแค่ในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐกิจ  แต่ยังสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญทางนวัตกรรมและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้แก่สังคม