บ.ไทยคาลิเบรชั่นฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มว. (29 มิถุนายน 2561 )

ร.ต.ชลิต คุ้มทวี หัวหน้ากลุ่มงานไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูงและสนามแม่เหล็กพร้อมด้วยนักมาตรวิทยา มว. ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส จำกัด ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีด้านการวัด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี