นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค (11-17 กรกฎาคม 2561)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในการเปิดงานนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค และ รศ.นพ. สรนิต ศีลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวรายงานพร้อมนำเสนอ นิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ในโอกาสนี้   ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการขอนแก่น กล่าวต้อนรับและให้การต้อนรับ โดย มว. ได้เข้าร่วมนิทรรศการในหัวข้อ “SI Unit รากฐานแห่งการสร้างงานที่ยิ่งใหญ่”ถึงศาสตร์ของการวัดและความหมายของหน่วยวัดเอสไอและการสร้างและพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นจากหน่วยวัดเอสไอ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาตร์ในการเข้าถึงการเรียนรู้ให้กับนักเรียนจะส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เยาวชน  ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE  จ.ขอนแก่น