วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2561)

ร.ท. อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในขณะที่พนักงาน มว. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 670 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

ตัวแทน มว. เข้าร่วม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว