ทำบุญตักบาตร สป.วท เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา (8 สิงหาคม 2561)

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง และนักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.กรุงเทพฯ