นิทรรศการงานรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 (9 สิงหาคม 2561)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ที่จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย และ ร.ท. อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐบาล ในการนี้ มว. ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับ NQI : National Quality Infrastructure) และวัสดุอ้างอิงรับรอง (Thailand Reference Material : TRM) ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ห้องจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี