กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมปรึกษาหารือ (7 กันยายน 2561)

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยอำนวยการ มว. และนักมาตรวิทยา ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. ชัชชัย สำเนียง ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโอกาสเข้าหารืองานด้านมาตรวิทยาในการสนับสนุนบังคับใช้กฏหมาย การตรวจวัดเสียง ควันดำ และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมืองานด้านมาตรวิทยา ระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับกองบังคับการตำรวจจราจร ในการสนับสนุนบังคับใช้กฏหมาย และการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี

บรรยากาศการร่วมปรึกษาหารือ

บรรยากาศการร่วมปรึกษาหารือ