สัมมนา Manufacturing Review @ ระยอง (4 ตุลาคม 2561)

บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนา Manufacturing Review @ Rayong โดยในงานมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์-เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และการบรรยายที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน  รวมทั้งการบรรยายในหัวข้อ Metrology in Manufacturing : ตอบโจทย์ความต้องการในงานอุตสาหกรรม  บรรยายโดย ดร.นรินทร์  จันทวงศ์, นักมาตรวิทยาจากฝ่ายมาตรวิทยามิติ มว.  นอกจากนี้ มว. ยังได้ร่วมออกบูธในงานนี้อีกด้วย ณ ห้องประชุมพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.ระยอง