พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (11 ตุลาคม 2561)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2561 ในการนี้ นางอัจฉรา เจริญสุข  ผู้อำนวยการ มว. ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ