ผมว. รับมอบเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์ (6 พฤศจิกายน 2561)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว..พร้อมด้วย นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวยข และร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการให้การต้อนรับพันเอกจิตรกร  ใบรักษา รองผู้อำนวยการกองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายต้นหนถ่ายรูปทางอากาศกิตติมศักดิ์  เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนกิจการของกรมแผนที่ทหารเป็นอย่างดี โดยมีร.ต.ชลิต  คุ้มทวี หัวหน้ากลุ่มงานกระแสไฟฟ้ากระแสตรงและความถี่ต่ำความถี่สูงและสนามแม่เหล็ก และนักมาตรวิทยาห้องปฏิบัติการเวลาและความถี่ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี