การวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในประเทศไทย และความสำคัญ (The measurement of gravity in Thailand and its importance)

 

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com