มว. รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (4 ธันวาคม 2561)

กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ มว.  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ “รวมพลังรักษ์โลก งดใช้ถุงพลาสติก”และหันมาใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” โดยได้มอบถุงผ้าให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อช่วยลดมลพิษ ลดโลกร้อน โดยคาดว่าการเข้าร่วมการรณรงค์ในวันนี้จะสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในวันที่ 4 ธันวาคมวันเดียวได้เกือบ 1 ล้านใบ ซึ่งเท่ากับลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการกำจัดถุงพลาสติกกว่า 2 แสนกิโลกรัมต่อวัน ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ. ปทุมธานี