มว. ร่วมแสดงความยินดีอดีตผู้บริหารรับรางวัลอันทรงเกียรติ APMP DEN Award (28 พฤศจิกายน 2561)

นายประยูร เชี่ยววัฒนา อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 2 สมัย ผู้ที่ฝ่าฟันกับอุปสรรคนานับประการในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งเป็นรูปธรรม ซึ่งตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เมื่อ 20 ปีที่ก่อนท่านได้ร่วมสานฝันให้เป็นจริงหลังจากที่มี พรบ. พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 พร้อมกับเพื่อนร่วมงานรุ่นบุกเบิกอย่างมุ่งมั่น ถึงแม้ในขณะนั้นประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง อันเป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อตั้งสถาบันมาตรวิทยาของประเทศ แต่สำหรับผู้บริหารท่านนี้มีความมุ่งมั่นและศรัทธา เพื่อให้ประเทศของเราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยงานมาตรวิทยา หรือ มาตรฐานการวัด ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้ โดยไม่มีการกีดกันทางการค้าทางเทคนิค หลังจากที่นโยบายกำแพงภาษีทางการค้ากำลังลดบทบาทลง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานสร้างห้องปฏิบัติการของชาติของอาคารผดุงมาตร พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การการวัด ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยาให้ทัดเทียมกับนานาชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนบทบาทด้านมาตรวิทยาในระดับสากลก็เป็นที่ยอมรับของวงการมาตรวิทยาทั้งในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและระดับโลก ที่ท่านได้มีบทบาทร่วมเป็นสมาชิกลงนามในข้อตกลงกับองค์การมาตรวิทยาสากล (CIPM MRA) และสร้างการยอมรับความสามารถทางการวัดและสอบเทียบ (CMC) ที่เผยแพร่ผ่าน Website ขององค์การสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่าประเทศ (BIPM) และที่สำคัญยังได้ร่วมก่อตั้ง Developing Economies’ Committee  (DEC) เพื่อให้งานด้านมาตรวิทยาในประเทศกำลังพัฒนามีองค์ความรู้ทัดเทียมเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน โดยสามารถเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรระดับโลกเห็นความสำคัญของ อ.ประยูรเป็นผู้บริหารทรงคุณค่าแห่งวงการมาตรวิทยาไทยจึงรับเกียรติอันสำคัญอย่างยิ่งใหญ่จากคณะกรรมการบริหารขององค์การมาตรวิทยาแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Metrology Programme: APMP) พิจารณามอบรางวัล  APMP DEN Award (APMP AWARD FOR DEVELOPING ECONOMIES) ให้นายประยูร เชี่ยววัฒนา อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ในการประชุม 34th Asia Pacific Metrology Programme (APMP) General Assembly and Related Meetings in Singapore (APMP 2018) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ขอแสดงร่วมความยินดี ในโอกาสที่ท่านได้รับรางวัลดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการบริหารขององค์การมาตรวิทยาแห่งเอเชียแปซิฟิค พิจารณามอบให้แก่บุคลากรจากสถาบันมาตรวิทยาของประเทศกำลังพัฒนาเพียงปีละหนึ่งรางวัลเท่านั้น สมกับคำที่ท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือโอกาสงานครบรอบ 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่า “จุด (พึง) ยืนของหัวหน้า ยามการงานผิดพลาด ล้มเหลว พึงยืนแถวหน้าสุด เพื่อรับฟังคำตำหนิ ติเตียน ยามการงานประสบความสำเร็จ พึงยืนอยู่แถวหลังสุด เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้รับคำยกย่องชื่นชม”