กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ (5 ธันวาคม 2561)

ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. และนายสุภัทร  พัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ และกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม ยังประกอบไปด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่ม พิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย และการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์  ซึ่งกิจกรรมสุดท้ายนี้ พนักงานและนักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมด้วย ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ

บรรยากาศพิธีถวายพานพุ่ม ในตอนเช้า

บรรยากาศการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ในตอนค่ำ