มว. สุมิพล และมิตูโตโย หารือแข่งขันมาตรวิทยามิติ (7 มกราคม 2562)

ดร.มลฤดี  เรณูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ดร.จริยา  บัวเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ดร.เกษญา  วัชระนุกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการวัดละเอียด พร้อมด้วยนักมาตรวิทยา จากฝ่ายมาตรวิทยามิติ ร่วมต้อนรับและประชุมกับนายพงศ์พันธ์  ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดและทีมงาน และนายอัฒพล  สุริยันต์ Assistant Manager, Engineering Solutions Group  บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการแข่งขันมาตรวิทยามิติ  ทั้งในระดับการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิศวกรรมราชมงคลวิชาการ รวมถึงมาตรวิทยามหาวิทยาลัย ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี