ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ สาขาปริมาตร (NIMT-CH-IA-2019-001)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมการเปรียบเทียบผลการวัด การสอบเทียบ Piston pipette

– Calibration Laboratory Co., Ltd
– บริษัทเมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
– บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
– บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
– บริษัท แคลลิเบรเทค จำกัด
– ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก (บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
– สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
– อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
– บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

 

อ้างอิง http://www.nimt.or.th/main/?p=23463