ชมรมมาตรวิทยา ประจำปี 2562 (28 มีนาคม 2562)

 

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “ชมรมมาตรวิทยา ประจำปี 2562” และนายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวรายงาน  โดยในภาคเช้าได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “นิยามใหม่ของ SI unit มีผลกระทบอย่างไรกับการสอบเทียบ” โดย นางสาวโรจนา  ลี้เจริญ กำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง และดร.กนกวรรณ  นนทพจน์ นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า  จากนั้นเป็นบรรยายพิเศษเรื่อง “ISO/IEC 17025:2017 ส่งผลกระทบอย่างไรกับห้องปฏิบัติการ” โดย ดร.นฤดม นวลขาว กำกับดูแลกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ “แผนบูรณาการพัฒนา SME” โดย นางสาวสยุมพร ใจดี ผู้แทนจากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และ “การให้บริการ มว. มีอะไรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า” โดย ดร.นฤดม  นวลขาว  ก่อนจะต่อกันที่ภาคบ่ายซึ่งจะแยกตามชมรมดังนี้ ชมรมมาตรวิทยามวล ชมรมมาตรวิทยาความหนาแน่น ชมรมมาตรวิทยาแรง ชมรมมาตรวิทยาแรงบิด ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง ชมรมมาตรวิทยาความดัน ชมรมมาตรวิทยาการไหล ชมรมมาตรวิทยามิติ ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี และชมรมมาตรวิทยาเสียง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา  สรุปผลการเปรียบเทียบผลการวัด  ร่วมหารือในการพัฒนาศักยภาพในแต่ละสาขา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สมาชิกของแต่ละชมรมได้รับทราบ  ณ อาคารสำนักงานกลาง อาคารผดุงมาตร และอาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี

ภาพบรรยากาศตอนบ่าย

ชมรมมาตรวิทยามวล

ชมรมมาตรวิทยาความหนาแน่น

 

ชมรมมาตรวิทยาแรง

ชมรมมาตรวิทยาแรงบิด

ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง

ชมรมมาตรวิทยาความดัน

ชมรมมาตรวิทยาการไหล

ชมรมมาตรวิทยามิติ

ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี

ชมรมมาตรวิทยาเสียง


*หมายเหตุ เอกสารมีเฉพาะชมรมที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf ประวัติการพัฒนานิยามของ SI_New-ช่วงเช้า-คุณโรจนา ลี้เจริญ 03 เมษายน 2019 10:18 am 1 MB 122
2 pdf new SI-ช่วงเช้า-คุณกนวรรณ นนทพจน์ 03 เมษายน 2019 10:18 am 3 MB 136
3 pdf 1.ชมรมมวลPT_MassClub 03 เมษายน 2019 10:18 am 1 MB 189
4 pdf 5.ชมรมมาตรวิทยาความแข็ง 04 เมษายน 2019 9:24 am 2 MB 117
5 pdf 6.ชมรมความดัน 03 เมษายน 2019 10:18 am 809 KB 127
6 pdf 6.ชมรมความดัน ประสบการณ์ขอการรับรองISO17025 05 เมษายน 2019 10:06 am 482 KB 70
7 pdf 8.ชมรมมาตรวิทยามิติ BoreGauge&RdiusGauge 03 เมษายน 2019 10:18 am 312 KB 112
8 pdf 8.ชมรมมาตรวิทยามิติ Calibration tester Present 03 เมษายน 2019 10:18 am 2 MB 117
9 pdf 8.ชมรมมาตรวิทยามิติ Proficiency testing 03 เมษายน 2019 10:18 am 574 KB 149
10 pdf 9.ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี-มาตรวิทยากับการตรวจวัดควันดำรถยนต์ 03 เมษายน 2019 10:18 am 4 MB 167
11 pdf 10.ชมรมมาตรวิทยาเสียง ขับขี่ปลอดภัยไม่มีใบสั่ง 03 เมษายน 2019 10:18 am 3 MB 98