ทำบุญตักบาตรต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ มว. (4 เมษายน 2562)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน มว. ร่วในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง สรงน้ำพระ รดน้ำ ขอพรจากผู้บริหาร  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ในแบบไทย ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี