สงกรานต์ วท. (5 เมษายน 2562)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ในโอกาสนี้ นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.พร้อมด้วย ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมพิธี ณ อาคารพระจอมเกล้า วท. กรุงเทพฯ