มว. จัดสัมมนาและนิทรรศการในงาน Subcon Thailand 2019 (8-11 พฤษภาคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดสัมมนาและนิทรรศการในงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย หรือ Subcon Thailand  2019  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุนและการรับช่วงการผลิตของไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขยายช่องทางธุรกิจก่อให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้รับช่วงการผลิตไทยกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีนี้ มว.ได้จัดกิจกรรมทั้งการออกบูธนิทรรศการโชว์ผลงานนวัตกรรมด้านการวัดชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูล (paperless measurement ) ที่จะช่วยลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือวัด ประหยัดเวลา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวัดซึ่งจะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการวัดในหลากหลายหัวข้อเพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ภาคอุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ