ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก ณ อิมแพ็คฯ เมืองทองธานี

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) ประจำปี 2562 เรื่อง “การรับรองระบบงานช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่อุปทาน

(Accreditation: Adding Value to Supply Chains)”

ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ที่ http://www.tisi.go.th 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมอ. โทร. 02-202-3531