ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ลพบุรี เยี่ยมชม มว. (16 พฤษภาคม 2562)

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. และพนักงาน  ให้การต้อนรับพ.อ.ธนาเดช  วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการกองวิจัย ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี และคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการความดัน ห้องปฏิบัติการแรง ห้องปฏิบัติการมวล ห้องปฏิบัติการความยาวคลื่น ห้องปฏิบัติการความยาว ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี