นิทรรศการ PolyWorks Conference Thailand 2019 (24 พฤษภาคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา PolyWorks Conference Thailand 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและสินค้าสำหรับเรียนรู้ทักษะ PolyWorks ใหม่ และเรียนรู้วิธีที่ Metrology Suite และ Collaborative Suite แบบใหม่ ที่จะสร้างระบบอีโคซิสเต็มดิจิทัลอัจฉริยะที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวัด 3 มิติ ให้แก่ผู้ประกอบการของภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาทักษะบุคลากร ยกระดับทักษะด้านความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดย มว. ได้นำเสนอผลงานมาตรวิทยาชุดระบบเชื่อมต่อข้อมูลและระบบตรวจสอบบนเครื่องจักรมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมและขอคำปรึกษาอย่างมากในครั้งนี้ ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี