Toyota เยี่ยมชม มว. (30 พฤษภาคม 2562)

นายอนุสรณ์  ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะผู้ประสานด้านการบริหารจัดการการเครื่อมือวัดจากประเทศสมาชิก (ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไต้หวัน ปากีสถานและอินเดีย) ของบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและสัมมนาเกี่ยวกับการสอบเทียงเครื่องมือวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้การสอบเทียบตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 10360-2, ISO 10360-5 และพัฒนาความร่วมมืองานด้านการบริหารการจัดการเครื่องมือวัดระหว่างประเทศ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี