กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรมษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2562)

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในโอกาสนี้นายรภัทร  โพธิวัชร์ ผู้จัดการบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ มว. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ ท้องสนามหลวง

พิธีทำบุญตักบาตร

ร่วมเดินในขบวนในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล