ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: วินาที (second, s)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com