ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงนิยามหน่วยฐาน: เมตร (metre, m)

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com