มว.ร่วมแสดงผลงานใน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 (5 มิถุนายน 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมกิจกรรมในงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการน้ำดี น้ำเสีย และงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้าน โดยมีการจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของ มว. อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ NQI, Metrology for Energy และ อาหาร 4.0 เป็นต้น

นอกจากนี้ภายในงานได้มีการรวบรวมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและสิ่งแว้ดล้อม จาก 35 ประเทศ พบกับพาวิเลียนจาก จีน เยอรมัน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา พบกับหัวข้อสัมมนาในด้านที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100 หัวข้อที่จะเปิดโอกาสด้านพลังงานยุคใหม่ให้กับประเทศไทย ในวันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา Hall 104