โครงการเปรียบเทียบผลการวัด ประจำปีพ.ศ. 2563

ฝ่ายมาตรวิทยามิติได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถการวัดทั้งในประเทศและเข้าร่วมการเปรียบเทียบการวัดระหว่างประเทศมาโดยตลอด เพื่อยืนยันถึงความสามารถการวัดอันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ โดยในปีพ.ศ. 2563 ฝ่ายมาตรวิทยามิติได้จัดโครงการเปรียบเทียบผลการวัดภายในประเทศดังรายการต่อไปนี้

  • Gauge Block Comparator ตามมาตรฐาน Euramet cg-2 (ปิดรับสมัครแล้ว)
  • Plug Gauge
  • Roughness tester
  • Roughness specimen
  • Optical flat
  • Optical Parallel
  • Profile Projector
  • Surface Plate

หากสนใจเข้าร่วม สามารถติดต่อได้ที่คุณวิชชุดา โทร 02-5775100 ต่อ 1209 หรือ witchuda@nimt.or.th