น้ำดื่ม… เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้

graphic designed: ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ
cr: freepik.com